Definim „Reconstituirea 3D” ca fiind procesul de refacere științifică la scară şi vizitare virtuală a unor zone construite de om sau de natură şi distruse în timp. Noua tehnologie va permite vederea în spațiu şi nu în plan a unei zone, fiind ușor accesibilă atât specialiștilor cât şi nespecialiștilor.

We define "3D Reconstruction" as the process of scientific recovery on a scale and virtual visit of areas built by man or nature and destroyed over time. The new technology will allow viewing in space and not in the plan of an area, being easily accessible to both specialists and non-specialists.