ANDROID  3D

Restaurare 3D - Android

Restaurare 3d a cetăţilor dacice din Transilvania - Romania.

Caracteristici:

-  Grafica 3D de înaltă calitate
-  Restaurările cetăţilor sunt făcute la scară după planşele arheologilor.
-  Ghidul este dirijat de dumneavoastră cu un joystick şi un buton "Quit" şi poate vizita orice loc unde este trimis. Nu are doar anumite trasee ca în cazul jocurilor.
-  Ghidul poate intra în orice clădire sau templu, deoarece toate sunt construite 3D şi nu sunt înlocuite de  filme ca în cazul jocurilor.
-  Vizita virtuală prin aceste cetăţi vă familiarizează cu istoria şi arhitectura acelor timpuri. Este un mijloc eficient de îmbogăţire a cunoştinţelor în domeniul istoriei.
-  Este gratis
-  Sunt restaurate 3D cetăţile dacice din patrimoniul UNESCO :  Băniţa, Blidaru, Căpâlna, Feţele Albe, Piatra Roşie şi Sarmizegetusa Regia.

Variantele pentru Android se află aici:

3D Restoration - Android

3d Restoration of the Dacian Fortresses from Transylvania - Romania.

Characteristics:

- High-quality 3D graphics
- The restoration of the fortresses is made on the scale of archaeologists' plans.
- The guide is directed by you with a joystick and a "Quit" button and can visit any place where it is sent. It does not just have some routes like games.
- The guide can go into any building or temple, because they are all built 3D and are not replaced by movies like games.
- The virtual visit through these fortresses makes you familiar with the history and architecture of those times. It is an effective means of enriching knowledge in history.
-  It's free
- 3D Dacian fortresses from UNESCO heritage are restored : Băniţa, Blidaru, Căpâlna, Feţele Albe, Piatra Roşie and Sarmizegetusa Regia.

Variants for Android are here: