ACROPOLA - RECONSTITUIRE  3D

Acropola

A adăpostit, încă din cele mai vechi timpuri, principalele edificii de cult ale Atenei. Distrusă în întregime de către perși în timpul războaielor medice, ea a fost reconstruită în perioada "secolului de aur" al lui Pericle (secolul al V-lea î.Hr.). La realizarea acesteia au participat arhitecți renumiți ca: Ictinios, Callicrates, Mnesicles, precum și sculptori aflați sub conducerea lui Fidias. Monumentele mai importante de pe Acropole sunt templele Partenon și Erehteion, ambele dedicate zeiței Atena.

Reconstituiri 3D

Despre tehnologie

Tehnologia folosită este WebGl. Majoritatea browserelor ultima variantă au integrată tehnologia.  Aceasta este independentă de platformă, depinzând doar de browser. Lista acestora se află aici. În viitor se va folosi pe scară largă în mediul 3D şi va înlătura actualele playere.

 

Despre calculator

Calculatorul internautului va trebui să aibă cerinţe minime:

Memorie RAM 4 G
Procesor Intel I CORE 4
Placa video externă cu 512 M RAM
Internet de viteză mare. Fişierul de descărcat are aproximativ 110 M.

Despre folosirea programului

Pentru simplitate, se va folosi tastatura şi mouse – ul astfel;

Cu tastatura aveţi comenzile:

Tasta W şi săgeată sus = deplasare înainte
Tasta S şi săgeată jos = deplasare înapoi
Tasta A şi săgeată stânga = deplasare stânga
Tasta D şi săgeată dreapta = deplasare dreapta
Tasta Left Shift = alergă
Tasta spaţiu = salt / urcare

Cu mouse - ul aveţi comenzile:

Buton dreapta apăsat (RMB) = rotire caracter
Buton stânga apăsat (LMB) = rotiți camera
Rotiţa mouse = mărire / micşorare imagine

Unele imagini folosite  pentru reconstituiri provin de la :

https://www.youtube.com/watch?v=qxGVVfYaEHs
https://www.youtube.com/watch?v=8smmU8MseWE

Reconstituirile 3D se află aici:

Acropola

Acropolis

It has housed, since ancient times, the main cult buildings of Athens. Destroyed entirely by the Persians during the Persian Wars, it was rebuilt during the "golden century" of Pericle (5th century BC). Renowned architects such as Ictinios, Callicrates, Mnesicles, as well as sculptors under the supervision of Fidias participated. The most important monuments on the Acropolis are the Parthenon and Erehteion temples, both dedicated to the goddess Athens.

3D Restoration

About technology

The technology used is WebGL. Most of latest browsers have this technology integrated. This technology is platform independent, it’s only dependent by the browser. The list of compatible browsers is available here. In the future, this technology will be largely used in 3D environment and will replace the actual media players.

About computer

The minimum requirements are:

4G of RAM
IntelICORE 4 processor
512 M RAM dedicated video adapter
Broadband Internet connection. The file that will be downloaded have the size of 110M.

About using the application

The simplest way is to use mouse.

Otherwise, with keyboard:

Keys Wor↑ = move forward
Keys Sor↓= move backward
Keys A or ←= move leftward
Keys Dor→= move rightward
Key Left Shift = run
Blank key = jump/climb

With mouse you have the options:

Right button pressed (RMB) = spin actor
Left button pressed (LMB) = spin camera
Mouse wheel = picturezoom out/in

Some images used for reconstructions come from:

https://www.youtube.com/watch?v=qxGVVfYaEHs
https://www.youtube.com/watch?v=8smmU8MseWE

3D restoration links are here:

Acropolis

YouTube - film despre program
Acropola