APULUM CASTRUM PRINCIPIA
BASILICA - RECONSTITUIRE 3D

Reconstituiri 3D

 

Despre tehnologie

Tehnologia folosită este WebGl. Majoritatea browserelor ultima variantă au integrată tehnologia.  Aceasta este independentă de platformă, depinzând doar de browser. Lista acestora se află aici. În viitor se va folosi pe scară largă în mediul 3D şi va înlătura actualele playere.

Despre calculator

Calculatorul internautului va trebui să aibă cerinţe minime:

 • Memorie RAM 4 G
 • Procesor Intel I CORE 4
 • Placa video externă cu 512 M RAM
 • Internet de viteză mare. Fişierul de descărcat are aproximativ 110 M.

Despre folosirea programului

Pentru simplitate, se va folosi tastatura şi mouse – ul astfel;

Cu tastatura aveţi comenzile:

 • Tasta W şi săgeată sus = deplasare înainte
 • Tasta S şi săgeată jos = deplasare înapoi
 • Tasta A şi săgeată stânga = deplasare stânga
 • Tasta D şi săgeată dreapta = deplasare dreapta
 • Tasta Left Shift = alergă
 • Tasta spaţiu = salt / urcare

 

Cu mouse - ul aveţi comenzile:

 • Buton dreapta apăsat (RMB) = rotire caracter
 • Buton stânga apăsat (LMB) = rotiți camera
 • Rotiţa mouse = mărire / micşorare imagine

Pentru vizita virtuală se va urma banda verde de iarbă.

Despre compromisuri de programare

Creşterea calităţii reconstituirilor se va produce prin creşterea volumului fişierului de descărcat precum şi a puterii calculatorului internautului. Viteza internetului va trebui să fie foarte mare. S-ar ajunge la un public ţintă extrem de redus. Scopul nostru este accesibilitatea reconstituirilor. Unele detalii din reconstituire sunt intenţionat modificate.

 

Despre reconstituiri

Fiecare clădire este reprezentată la scară, după planurile arheologilor. Unde aceştia nu au putut

 

Reconstituirile 3D se află aici:

Apulum-Castru-Principia-Basilica

 

3D Restoration

 

About technology

The technology used is WebGL. Most of latest browsers have this technology integrated. This technology is platform independent, it’s only dependent by the browser. The list of compatible browsers is available here. In the future, this technology will be largely used in 3D environment and will replace the actual media players.

About computer

The minimum requirements are:

 • 4G of RAM
 • IntelICORE 4 processor
 • 512 M RAM dedicated video adapter
 • Broadband Internet connection. The file that will be downloaded have the size of 110M.

About using the application

The simplest way is to use mouse.

Otherwise, with keyboard:

 • Keys Wor↑ = move forward
 • Keys Sor↓= move backward
 • Keys A or ←= move leftward
 • Keys Dor→= move rightward
 • Key Left Shift = run
 • Blank key = jump/climb

With mouse you have the options:

 • Right button pressed (RMB) = spin actor
 • Left button pressed (LMB) = spin camera
 • Mouse wheel = picturezoom out/in

For virtual visit the green grass band will be followed.

About compromise in programming

The restoration quality is directly linked with the size of downloaded file

and the computing power of the internet user. As a consequence, a very high speed internet connection will be needed and the target audience will be very small. Our goal is the accessibility of these reconstructions. Some details from restoration are intentionally modified.

About restoration

Each building is its own scale representation, done according blueprints done by archaeologists.

 

3D restoration links are here:

Apulum-Castru-Principia-Basilica

 

YouTube - film despre program
Apulum-Castru-Principia-Basilica