CETATEA BASTIONARĂ A DEVEI

Deva, 10 oct. 2018

Se constată din arhive că cetatea medievală a Devei îşi pierde treptat din importanţă, începând cu secolul XVIII , devenind o ruină aproape părăsită. În 1784, cetatea a fost atacată în timpul răscoalei țărănimii iobage din Transilvania, printre care s-au aflat și moții Horea, Cloșca și Crișan. Pun la îndoială atacarea cetăţii medievale de către răsculaţi. Sunt convins că atacul s-a produs asupra cetății bastionare a Devei. Mulți locuitori ai orașului s-au refugiat în această cetate, nu în cea medievală, care avea un spațiu limitat. În 1817, împăratul Francisc I și soția sa aflați în vizită în Transilvania, impresionați de frumusețea locului, au poruncit refacerea Cetății Devei. Lucrările au durat 12 ani.

Nu şi-a pus problema nimeni, despre motivul ruinării cetăţii medievale, care devenea depăşită din punct de vedete militar de  noile tipuri de cetăţi şi anume cele bastionare, sau vauban. Transilvania şi Banatul nu fac excepţie. Guvernatorul Transilvaniei între anii 1717-1719,  Johann Steinville a întărit foarte mult cetatea Devei, a reparat-o și a construit cetatea  Vauban. Adresa este:

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9va_v%C3%A1ra

Faceți clic pe hărțile miniatură și se deschid hărți mari. Acestea se închid de la X în dreapta jos a hărții

Afișăm harta iozefină a Devei:

Mărim cetatea:

Se observă clar zidurile negre cu vârfuri, care seamănă izbitor cu o cetate vauban, cu bastioane în formă de pană.
Afișăm harta cetății bastionare a Devei:

 

 

Am mărit numai cetatea şi a rezultat:

Afișăm harta Google Map care arată exact acelaşi loc ca harta precedentă:

Am suprapus ultimele două hărți, pentru a vedea până unde se întindea cetatea bastionară în cadrul Devei de astăzi. Suprapunerea s-a făcut după punctele comune (forme de relief) afișate în ambele hărți. A rezultat harta :

Eroarea de poziţionare a celor 2 hărţi este de maxim 1 m.
Se vede clar că cetatea bastionară este limitată la est de strada Axinte Sever, iar la nord de strada Horea. O confirmare că această hartă este corectă, o găsim şi la Victor Şuiaga : „Noul traseu care există şi astăzi formând strada Horea, ocolind cetatea de pământ…”.  Pintenul din cetate care taie strada Horea dă aproximativ la Baia Sărată. Se vede încadrarea perfectă a cetăţii în cele două străzi. Rezultă că acestea au fost construite din vremea când cetatea încă exista. Precizez că noile construcţii suprapuse peste cetatea vauban, nu se făceau prin scoaterea în întregime a zidurilor cetăţii şi astuparea gropilor uriaşe cu pietriş (în acea vreme transportul materialelor se făcea cu căruţa, până prin 1960), ci prin nivelarea terenului, vechile construcţii fiind astupate cu pământ.
O comparaţie cu cetatea vauban din Alba Carolina, ne arată că fundaţiile erau adânci în pământ, iar multe camere cu arme, muniţie etc. erau îngropate. Deci sunt convins că a doua cetate a Devei are traseul zidurilor şi unele camere conservate şi îngropate.  Un exemplu în acest sens, sunt zidurile cetății vauban din Timișoara dezgropate din întâmplare în Piața Operei.
Din această suprapunere, rezultă că o porţiune din zid se află pe latura de vest, unde nu sunt clădiri, fiind pădure.
Pun harta Devei cu Google Map:

   Foto 1

Pun harta Devei cu cele două cetăţi suprapuse:

 

   Foto 2

La Foto 1 se văd clar două linii discontinue în vegetaţie. Pun harta Devei cu marcarea zidurilor:

   Foto 3

Discontinuitatea în vegetaţie se datorează întotdeauna grosimii mici a solului fertil, datorită suprapunerii lui peste ziduri sau stânci. Cele două marcaje se suprapun exact peste zidurile vauban din Foto 2. Am crezut că este o iluzie optică de la Google Map şi din alt unghi acestea dispar. Rezultatul a fost că indiferent cum roteam Google Map, cele două marcaje se păstrau în aceiaşi poziţie. Singura concluzie logică este că solul fertil este subţire datorită zidurilor. Şi lăţimea celor două marcaje din vegetaţie ar coincide cu grosimea zidurilor vauban din Foto 2.
Din hărţi, cetatea bastionară se vede că era foarte mare şi nu cred că a dispărut pentru totdeauna fără vreo urmă.
În concluzie, sper că se poate aduce în atenţia oficialităţilor interesul pentru această cetate dispărută. Ai impresia că a existat în jungla din Mexic şi nu într-o ţară europeană.
Concluziile trase din cercetarea cetății bastionare a Devei se pot extrapola la majoritatea orașelor importante din Transilvania și Banat. Multe aveau cetăți vauban, peste care s-au suprapus orașele actuale.
Cercetarea Kriegsarchiv (Arhivele de război) de la Viena oferă  majoritatea hărților și planurilor de construcție ale acestor cetăți. Cercetarea numai a Arhivelor Naționale de către arheologii medieviști necunoscători ai limbilor germană, maghiară și latină, vor conduce și în viitor la "descoperirea" în centrele orașelor universitare (vezi Timișoara) a porțiunilor de cetăți vauban, care puteau fi localizate precis cu ajutorul acestor hărți, acestea având evident și scară și unități de măsură.

Prezint o litografie cu cetatea vauban a Devei din anul 1852. Ne prezintă stilizat zidurile acestei cetăţi:

 

 

Ridicarea topografică iozefină a avut ca rezultat peste 4000 de planșe, realizate în perioada 1764 - 1785, deci după 50 de ani de la restaurarea generalului Steinville.

În 1807, hărţile iozefine au fost înlocuite prin ridicarea topografică realizată în timpul lui Francisc I al Austriei , denumită „Ridicarea topografică franciscană” (Franziszeische Landesaufnahme). Am căutat şi am găsit aceste hărţi, numite "Siebenbürgen (1853–1858; 1869–1870) - Franziszeische Landesaufnahme". Deci, după o sută ani de la hărţile iozefine este prezentată cetatea vauban a Devei ! Cetatea medievală a fost distrusă în 1849.  Harta este aici.

 Captura paginii este: