DEVA ORAȘUL CU DOUĂ CETĂȚI

Deva, 10 oct. 2018

Deva este poate singurul oraş din Transilvania care are două cetăţi. Afirmaţia pare şocantă la prima vedere, dar se poate să fie adevărată. Deva este oraşul de la poalele cetăţii. Evident cetatea medievală. Vom încerca să redescoperim a doua cetate.
Accesul la Kriegsarchiv (Arhivele de război) de la Viena pot lămuri multe din necunoscutele oraşelor din Imperiul Habsburgic.
Ridicarea topografică iozefină (în germană Josephinische Landesaufnahme), denumită și „Prima ridicare topografică”, este primul proiect unitar de ridicare topografică a Imperiului Habsburgic. Evident, scopul principal al acestor hărţi, era cel militar. Cele 3589 planșe inițiale, desenate și colorate de mână, au fost apoi completate până la 4096 de secțiuni. Au fost denumite după Iosif al II-lea, împărat romano-german. În prezent sunt păstrate în Arhiva de război (Kriegsarchiv) a Arhivelor de stat ale Austriei. În data de 13 mai 1764, după ce a primit încuviințarea suveranei, Consiliul de război (Hofkriegsrat) a dat ordinele de începere a primei ridicări topografice generale. Pe lângă aceste hărţi, mai există altele unde se detaliază fiecare oraş. Toate acestea au o scară şi sunt de o precizie ridicată,fiind folosite în armată.
Cercetarea hărţilor din cadrul Kriegsarchiv ale Imperiului Habsburgic, mai ales ale  oraşele din Transilvania şi Banat, care se regăsesc şi în hărţile iozefine, pot lămuri şi totodată conduce la descoperirea multor construcţii care există şi astăzi, dar sunt acoperite cu pământ cu ocazia dezvoltării respectivelor oraşe. S-ar evita astfel "descoperirea unei părţi din cetatea vauban a Timișoarei" în faţa Operei. Se pot suprapune vechile hărţi peste cele actuale, rezultând o hartă utilă pentru descoperirea construcţiilor rămase intacte din secolele precedente.
Vom face o demonstraţie cu cetăţile Devei.