CNOSSOS PALATUL MINOIC - RECONSTITUIRE  3D

Cnossos, Knossos sau Cnosos (în greacă: Κνωσός, Knōsós [knoˈsos]) este un sit arheologic situat la 5 km sud-est de Heraklion, capitala insulei Creta, în care se află ruinele unei importante așezări și ale unui palat minoic, descoperite și restaurate între 1900-1931 de către arheologul englez Sir Arthur Evans. Lucrările de reconstrucție s-au bazat pe vechi imagini ale palatului găsite pe frescele minoice locale.
Toate piesele originale (fresce, ceramică, obiecte de cult religios, podoabe etc.) se găsesc în prezent la Muzeul Arheologic din Heraklion (muzeu care găzduiește exclusiv piese de pe insula Creta). La Cnossos sunt expuse numai copii ale acestora.

Reconstituiri 3D

Despre tehnologie

Tehnologia folosită este WebGl. Majoritatea browserelor ultima variantă au integrată tehnologia.  Aceasta este independentă de platformă, depinzând doar de browser. Lista acestora se află aici. În viitor se va folosi pe scară largă în mediul 3D şi va înlătura actualele playere.

 

Despre calculator

Calculatorul internautului va trebui să aibă cerinţe minime:

Memorie RAM 4 G
Procesor Intel I CORE 4
Placa video externă cu 512 M RAM
Internet de viteză mare. Fişierul de descărcat are aproximativ 110 M.

Despre folosirea programului

Pentru simplitate, se va folosi tastatura şi mouse – ul astfel;

Cu tastatura aveţi comenzile:

Tasta W şi săgeată sus = deplasare înainte
Tasta S şi săgeată jos = deplasare înapoi
Tasta A şi săgeată stânga = deplasare stânga
Tasta D şi săgeată dreapta = deplasare dreapta
Tasta Left Shift = alergă
Tasta spaţiu = salt / urcare

Cu mouse - ul aveţi comenzile:

Buton dreapta apăsat (RMB) = rotire caracter
Buton stânga apăsat (LMB) = rotiți camera
Rotiţa mouse = mărire / micşorare imagine

Unele imagini folosite  pentru reconstituiri provin de la :

https://www.youtube.com/watch?v=QG9v6A0A9HQ
https://www.youtube.com/watch?v=zNwuuj3Tluc
https://www.youtube.com/watch?v=btGGTkext5k

Reconstituirile 3D se află aici:

Cnossos

Knossos or Cnosos (Greek: Κνωσός, Knōsós [knoˈsos]) is an archaeological site located 5 km southeast of Heraklion, the capital of Crete, where the ruins of an important settlement and of a Minoan palace, discovered and restored between 1900-1931 by the English archaeologist Sir Arthur Evans. The reconstruction works were based on old palace images found on local Minoan frescoes.
All the original pieces (frescoes, ceramics, religious objects, ornaments, etc.) can be found at the Archaeological Museum in Heraklion (a museum that exclusively houses pieces from the island of Crete). Only copies of them are displayed at the Knossos.

3D Restoration

About technology

The technology used is WebGL. Most of latest browsers have this technology integrated. This technology is platform independent, it’s only dependent by the browser. The list of compatible browsers is available here. In the future, this technology will be largely used in 3D environment and will replace the actual media players.

About computer

The minimum requirements are:

4G of RAM
IntelICORE 4 processor
512 M RAM dedicated video adapter
Broadband Internet connection. The file that will be downloaded have the size of 110M.

About using the application

The simplest way is to use mouse.

Otherwise, with keyboard:

Keys Wor↑ = move forward
Keys Sor↓= move backward
Keys A or ←= move leftward
Keys Dor→= move rightward
Key Left Shift = run
Blank key = jump/climb

With mouse you have the options:

Right button pressed (RMB) = spin actor
Left button pressed (LMB) = spin camera
Mouse wheel = picturezoom out/in

Some images used for reconstructions come from:

https://www.youtube.com/watch?v=QG9v6A0A9HQ
https://www.youtube.com/watch?v=zNwuuj3Tluc
https://www.youtube.com/watch?v=btGGTkext5k

3D restoration links are here:

Knossos

YouTube - film despre program
Cnosos