DOMUS - ROMANA - RECONSTITUIRE 3D

Reconstituiri 3D

 

 

Despre tehnologie

 

Tehnologia folosită este WebGl. Majoritatea browserelor ultima variantă au integrată tehnologia.  Aceasta este independentă de platformă, depinzând doar de browser. Lista acestora se află aici. În viitor se va folosi pe scară largă în mediul 3D şi va înlătura actualele playere.

 

 

Despre calculator

 

Calculatorul internautului va trebui să aibă cerinţe minime:

Memorie RAM 16 G

Procesor Intel I CORE 5

Placa video externă cu 8 G RAM

Internet de viteză mare.

 

Despre folosirea programului

 

Pentru simplitate, se va folosi tastatura şi mouse – ul astfel;

 

Cu tastatura aveţi comenzile:

 

Tasta W şi săgeată sus = deplasare înainte

Tasta S şi săgeată jos = deplasare înapoi

Tasta A şi săgeată stânga = deplasare stânga

Tasta D şi săgeată dreapta = deplasare dreapta

Tasta Left Shift = alergă

Tasta spaţiu = salt / urcare

 

Cu mouse - ul aveţi comenzile:

 

Buton dreapta apăsat (RMB) = rotire caracter

Buton stânga apăsat (LMB) = rotiți camera

Rotiţa mouse = mărire / micşorare imagine

Pentru vizita virtuală se va urma banda verde de iarbă.

 

Despre compromisuri de programare

 

Creşterea calităţii reconstituirilor se va produce prin creşterea volumului fişierului de descărcat precum şi a puterii calculatorului internautului. Viteza internetului va trebui să fie foarte mare. S-ar ajunge la un public ţintă extrem de redus. Scopul nostru este accesibilitatea reconstituirilor. Unele detalii din reconstituire sunt intenţionat modificate.

 

Despre reconstituiri

 

Fiecare clădire este reprezentată la scară, după planurile arheologilor.

 

Reconstituirile 3D se află aici:

 

Domus – Romana

 

3D Restoration

 

 

About technology

 

The technology used is WebGL. Most of latest browsers have this technology integrated. This technology is platform independent, it’s only dependent by the browser. The list of compatible browsers is available here. In the future, this technology will be largely used in 3D environment and will replace the actual media players.

 

About computer

 

The minimum requirements are:

16 G of RAM

IntelICORE 5 processor

8 G RAM RAM dedicated video adapter

Broadband Internet connection.

 

About using the application

 

The simplest way is to use mouse.

 

Otherwise, with keyboard:

 

Keys Wor↑ = move forward

Keys Sor↓= move backward

Keys A or ←= move leftward

Keys Dor→= move rightward

Key Left Shift = run

Blank key = jump/climb

 

With mouse you have the options:

 

Right button pressed (RMB) = spin actor

Left button pressed (LMB) = spin camera

Mouse wheel = picturezoom out/in

For virtual visit the green grass band will be followed.

 

About compromise in programming

 

The restoration quality is directly linked with the size of downloaded file and the computing power of the internet user. As a consequence, a very high speed internet connection will be needed and the target audience will be very small. Our goal is the accessibility of these reconstructions. Some details from restoration are intentionally modified.

 

About restoration

 

Each building is its own scale representation, done according blueprints done by archaeologists.

 

3D restoration links are here:

 

Domus – Romana

 

 

YouTube - film despre program
Domus-Romana