INSULA STATUILOR
STATUE ISLAND

Insula  Statuilor

Chiron, centaurul cel înţelept ne va fi ghid prin Insula Statuilor. Ne va prezenta statui faimoase din Grecia antică, aflate în marile muzee ale lumii. Se va orienta după tăbliţele indicatoare cu numele lor. După vizitarea statuilor, Chiron ne poate conduce şi prin restul insulei, care este mult mai mare decât partea alocată statuilor.

Despre tehnologie

Tehnologia folosită este WebGl. Majoritatea browserelor ultima variantă au integrată tehnologia.  Aceasta este independentă de platformă, depinzând doar de browser. Lista acestora se află aici. În viitor se va folosi pe scară largă în mediul 3D şi va înlătura actualele playere.

Despre calculator

Calculatorul internautului va trebui să aibă cerinţe minime:

 • Memorie RAM 4 G
 • Procesor Intel I CORE 4
 • Placa video externă cu 512 M RAM
 • Internet de viteză mare. Fişierul de descărcat are aproximativ 110 M.

Despre folosirea programului

Pentru simplitate, se va folosi tastatura şi mouse – ul astfel;

Cu tastatura aveţi comenzile:

 • Tasta W şi săgeată sus = deplasare înainte
 • Tasta S şi săgeată jos = deplasare înapoi
 • Tasta A şi săgeată stânga = deplasare stânga
 • Tasta D şi săgeată dreapta = deplasare dreapta
 • Tasta Left Shift = alergă
 • Tasta spaţiu = salt / urcare

Cu mouse - ul aveţi comenzile:

 • Buton dreapta apăsat (RMB) = rotire caracter
 • Buton stânga apăsat (LMB) = rotiți camera
 • Rotiţa mouse = mărire / micşorare imagine

Despre compromisuri de programare

Creşterea calităţii reconstituirilor se va produce prin creşterea volumului fişierului de descărcat precum şi a puterii calculatorului internautului. Viteza internetului va trebui să fie foarte mare. S-ar ajunge la un public ţintă extrem de redus.

Reconstituirile 3D se află aici:

Insula Statuilor

Statue Island

Chiron, the wise centaur, will guide us through the Island of the Statues. We will present famous statues of ancient Greece in the world's great museums. They will point on their name plates. After visiting the statues, Chiron can lead us through the rest of the island, which is much larger than the statue's share.

About technology

The technology used is WebGL. Most of latest browsers have this technology integrated. This technology is platform independent, it’s only dependent by the browser. The list of compatible browsers is available here. In the future, this technology will be largely used in 3D environment and will replace the actual media players.

About computer

The minimum requirements are:

 • 4G of RAM
 • IntelICORE 4 processor
 • 512 M RAM dedicated video adapter
 • Broadband Internet connection. The file that will be downloaded have the size of 110M.

About using the application

The simplest way is to use mouse.

Otherwise, with keyboard:

 • Keys Wor↑ = move forward
 • Keys Sor↓= move backward
 • Keys A or ←= move leftward
 • Keys Dor→= move rightward
 • Key Left Shift = run
 • Blank key = jump/climb

With mouse you have the options:

 • Right button pressed (RMB) = spin actor
 • Left button pressed (LMB) = spin camera
 • Mouse wheel = picturezoom out/in

About compromise in programming

The restoration quality is directly linked with the size of downloaded file and the computing power of the internet user. As a consequence, a very high speed internet connection will be needed and the target audience will be very small. Our goal is the accessibility of these reconstructions.

3D restoration links are here:

Statue Island

YouTube - film despre program
Insula Statuilor