REALITATEA  VIRTUALĂ - OCULUS  GO

Restaurare RV Oculus Go - Apulum Principia Atrium

    În domeniul Realității Virtuale (RV), tehnologia Oculus Go se adresează tuturor internauţilor. Este un set de căști all-in-one, care conține toate componentele necesare pentru a afișa grafică și nu necesită o conexiune la un dispozitiv extern pentru a fi utilizat.
La început vedeți filmul YouTube, pentru a ști pe unde veți umbla.
Veți vizita Apulum Principia Atrium într-o lume virtuală, care nu poate fi descrisă prin cuvinte. Imaginea văzută este proiectată pe o sferă, cu utilizatorul în centrul acesteia. Acesta se poate mișca în cele trei axe, văzând imaginea corespunzătoare poziției sale. Utilizatorul nu mai este un simplu privitor, ci participă activ la acțiune. Un ghid ne arată drumul pe care l-am selectat.
Utilizatorul se mișcă în lumea virtuală cu ajutorul unui touchpad.

 

--  Touchpad-ul deplasează ghidul în patru direcţii : dreapta, stânga, înainte, înapoi
--  Butonul "Quit" se foloseşte la oprirea programului, cu reluarea lui din poziţia iniţială.
--  Butonul " Home" se foloseşte pentru intrarea în monitorul căştii Oculus Go.

Variantele pentru Oculus Go se află aici:

Apulum Castrum Atrium

 

Restoring RV Oculus Go - Apulum Principia Atrium

            In Virtual Reality (VR), Oculus Go technology is addressed to all Internet users. It is an all-in-one headset, which contains all the components required to display graphics and does not require an external device connection to be used.
At first you watch the YouTube movie to know where you are going.
You will visit Apulum Principia Atrium in a virtual world that cannot be described in words. The image you see is projected onto a sphere, with the user at its center. It can move in the three axes, seeing the image corresponding to its position. The user is no longer a mere viewer, but actively participates in the action. A guide shows us the path we selected.
The user moves into the virtual world using a touchpad.

 

- The touchpad moves the guide in four directions: right, left, forward, backward
- The "Quit" button is used when the program is stopped, with its resumption from the initial position.
- The "Home" button is used to enter the Oculus Go headset monitor.

Variants for Oculus Go are here:

Apulum Castrum Atrium

 

YouTube - film despre program
Apulum-Castru-Principia-Atrium